Menüü

Välitööd 2021. aasta suvel: katse karpidega

1. oktoober 2021

Augustil ja septembril 2021.a toimusid intensiivsed välitööd Eesti rannikuvetes. TalTechi teadlased kogusid rannakarpe (Mytilus trossulus) Väinamerest, et läbi viia nendega teadusliku eksperimenti Soome lahe idaosas.

Rannakarpide kogumine Väinameres.

Hiljem, kui karbid olid ettevalmistatud, pandi neid eksperimentaalsetesse sumpadesse. Nendest põhjaloomadest mõõdetakse erinevaid parameetreid. Määrates biokeemilisi muutusi organismi tasemel või “biomarkereid”-hinnatakse tervisliku seisundi, keemiliste analüüside abil määaratakse ohtlike ainete (nagu raskmetallid ja püsivad orgaanilised saasteained) koguseid. Ning koostöös projektiga JPI Oceans Response kontrollitakse samuti mikroplasti kogunemise taset.

Paigaldatud sump karpidega.