Menüü

Tulemused

Et mõista reostuse allikaid, modelleerivad teadlased saaste levikut sadamatest, reoveepuhastusjaamade merrelaskudest ja jõesuudmetest. Samuti koostatakse põhjalikud kaardid ohtlike ainete sisaldusest ja allikatest Läänemere Soome lahe idaosas.

Eesti, Venemaa ja Soome piiriülese teadusprojekti üheks olulisemaks oodatavaks tulemuseks on ohtlike ainete suhtes kõige tundlikemate bioindikaatorite määratlemine, välja töötamine ja rakendamine Soome lahe idaosas, eesmärgil neid hiljem rakendada ka Läänemere teiste piirkondade seires ja keskkonnaseisundi hindamiseks.

Sellel lehel hakkavad projekti edenedes ilmuma töö tulemused.