Menüü

Hazless: piiriülese koostöö peatamine

9. märts 2022

Arvestades praegust olukorda, peatab Euroopa Komisjon piiriülese koostöö ja riikidevahelise koostöö Venemaaga ja Valgevenega.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-04-2022-commission-suspends-cross-border-cooperation-and-transnational-cooperation-with-russia-and-belarus

  • Kõik Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni kasusaajate vahelised ühised sündmused peatatakse
  • Kõik reklaamitegevused peatatakse

https://www.estoniarussia.eu/important-information-for-project-beneficiaries/

https://www.facebook.com/ylikool/